zondag 26 februari 2017

Türk konuları

Türk konuları


Diller

Afşarca Ahıska Türkleri Altayca Eynuca Azerice Başkurtça Bulgarca Çağatayca Çulımca Çuvaşça Kumanca Dolganca Fuyü Gırgısca Gagavuzca Hakasça Halaçça Hazarca Horasan Türkçesi Hunca İli Türkçesi İskitçe Karaçay-Balkarca Karaimce Karakalpakça Karamanlı Türkçesi Kazakça Kırım Tatarcası Kıpçakça Kırımçakça Kumukça Kıpçak grubu Kırgızca Nogayca Eski Türkçe Osmanlı Türkçesi Özbekçe Peçenekçe Kaşgayca Sahaca Salarca Şorca Tatarca Tofaca Avar Türkçesi Türkçe Türkmence Tuvaca Urumca Uygurca


Halklar

Altaylar Avarlar Azeriler Balkarlar Baraba Tatarları Başkurtlar Çiğiller Çulımlar Çuvaşlar Dolganlar Gagavuzlar Hakaslar Halaçlar Hamedan Türkleri Hazarlar Horasan Türkleri Hunlar Karaçaylar Karakalpaklar Karaylar Karluklar Kaşkaylar Kazaklar Kırgızlar Kıpçaklar Kırımçaklar Kırım Tatarları Kimekler Kumanlar Kumuklar Naymanlar Nogaylar Oğuzlar Ön Bulgarlar Öngütler Özbekler Peçenekler Sabirler Salarlar Tatarlar Telengitler Teleutlar Tofalar Türgişler Türkler Türkmenler Tuvalar Urumlar Uygurlar Yağmalar Yakutlar Yenisey Kırgızları Yugurlar


Siyasetler

Kemalizm Türkçülük Turancılık


Kökenleri

Türkistan Tarih Zaman çizelgesi (500-1300) Göçler Bozkır imparatorluğu Tanrı Dağları / Altay Dağları Ötüken


Yer

Egemen devletler

Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Kuzey Kıbrıs1 Özbekistan Türkiye Türkmenistan

Özerk bölgeler

Altay Cumhuriyeti Başkurdistan Çuvaşistan Gagavuzya Hakasya Kabardino-Balkarya Karaçay-Çerkesya Karakalpakistan Nahçivan Sincan Uygur Tataristan Tuva Yakutistan


Araştırmalar

Eski Türk alfabesi Ana Türkçe Türkiyat


Dinler

Türk mitolojisi Şamanizm İslam Alevilik Batınilik/Hurûfilik-Bektaşilik Melamilik/Kalenderilik-Bektaşiler Kadirîlik/Rüfailik-Halvetilik/Bayramiler Zahidilik/Safevilik-Kızılbaşlar Tengrici hareket Tengricilik


Eski sporlar

Kız-Börü Cirit Kokpar Ciğit Tepuq


Kurumlar

Türk Keneşi Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM)Kategoriler: Türk tarihi - Moğol tarihi - Asya'daki eski imparatorluklar - Orta Asya tarihi - Avrasya'daki göçebeler

Geen opmerkingen:

Een reactie posten