zondag 26 februari 2017

Moğol İmparatorluğu

Moğol İmparatorluğu

Moğol İmparatorluğu (Moğolca: Их Монгол Улс / İh Mongol Uls, Türkçe: Büyük Moğol Ulusu), 1206–1294 yılları arası Orta Asya'da kurulmuş eski bir imparatorluk. İmparatorluk kurulma döneminde Asya'daki Cengiz Han idaresine boyun eğmiş Moğol ve Türk boylarının birleşiminden oluşuyordu.

1206 yılında Cengiz Han tarafından kuruldu. Kısa zamanda her yönde genişleyerek dünyanın %22'sine yayılmış, 34 milyon km2 den fazla bir alanı kapsayan ve tarihin bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğu oldular. En geniş döneminde 100 milyondan fazla kişiyi topraklarında barındırıyordu. İmparatorluğun bu denli geniş olması batı ile doğuyu birleştirmiş bu sayede İpek ve Baharat yollarında ticaret yapmak güvenli olmuş ve Pax Mongolica denilen barış dönemini başlatmıştır.

1260 yılında Memlukler tarafından Filistin'de Ayn Calut Muharebesi'nde ilk kez bozguna uğratıldılar. Bundan sonra İlhanlılar döneminde 1299'da Vadi El Hazandar Savaşı'nda Memlukler yenildi. Ancak İlhanlılar, coğrafi sebeplerden ötürü geri çekildiler.

Cengiz Han'ın ölümüyle birlikte devlete Ögeday liderlik etmiş ve babasının fetihlerinin tamamlamıştır. 1294'te son Han Kubilay'ın da ölümüyle ülke bölündü. Altın Ordu hanlığı (Cuci'nin Devleti), Çağatay Hanlığı (Çağatay'ın Devleti), İlhanlılar (Hülagû'nun Devleti), Kubilay Hanlığı (Tului ve oğlu Kubilay'ın Devleti) olmak üzere dört parçaya ayrıldı.

Moğol egemenliğinin sonu Kubilay Han'ın kurduğu Yuan Hanedanı'nın, Çinli Ming Hanedanı tarafından 1368'de yenilmesiyle olmuştur.


Başkent

  1206–35 Avarga
  1235–60 Karakurum
  1260–1368 Hanbalık

Dil(ler) Moğolca, Göktürkçe, Uygurca

Din

  Şamanizm,
  Tengricilik,
  Müslüman,
  Nasturiler,
  Budizm,
  Taoizm,
  Mani dini

Yönetim Monarşi

Büyük Han

- 1206-1227 Cengiz Han
- 1260-1294 Kubilay Han

Yasama organı Kurultay

Öncelleri

  Kara Hıtay
  Harezmşahlar
  Jin Hanedanı (1115-1234)
  Batı Xia Hanedanı
  Abbasiler
  Anadolu Selçuklu Devleti
  Gürcistan Krallığı
  Kiev Knezliği

Ardılları

  Kubilay Hanlığı
  Altın Orda Devleti
  Çağatay Hanlığı
  İlhanlılar
  Anadolu Beylikleri
Moğol İmparatorluğu'nun hükümdarları

  Cengiz (1205 - 1227)
  Ögeday (1229 - 1241)
  Güyük (1246 - 1248)
  Möngke (1251 - 1259)
  Kubilay (1260 - 1294)


Nâibler

  Töregene (1241-1246)
  Oğul Keymiş (1249-1251)


Büyük Han ve Yuan Hanedanı'nın imparatorları

  Temûr Olcaytu Han 1294-1307
  Kaysan Külük Han 1307-1311
  Buyantu Han 1311-1320
  Kegen Han 1320-1323
  Yesün Temür Han 1323-1328
  Arigaba Han 1328-1328
  Tok-Temür 1328-1329
  Kutugtu Han 1329-1332
  R.İnçendpar Han 1332-1332
  Toğan Temür 1332-1370Moğol tarihi

Moğol İmparatorluğu

  Dört Büyük Hanlık


  Altın Orda Hanlığı / Kıpçak Hanlığı (Cuci)
  Çağatay Hanlığı
  İlhanlılar (Tului - Hülagû)
  Yuan Hanedanı (Tului - Kubilay)

Hanlıklar

Cuci'nin ulusundan doğan ülkeler

Cuci ulus sağ kanadı (Batıda)

  Altın Orda Hanlığı
  Kırım Hanlığı
  Kazan Hanlığı
  Astrahan Hanlığı
  Nogay Orda
  Sufi Hanedanı
  Kasım Hanlığı

Cuci ulus sol kanadı (Doğuda)

  Küçüm Sibir Hanlığı
  Şeybani Hanlığı (Özbekler)
  Buhara Hanlığı
  Hiva Hanlığı
  Hokand Hanlığı
  Kazak Hanlığı


Çağatay'ın ulusundan doğan ülkeler

  Doğu Çağatay Hanlığı
  Moğolistan Hanlığı
  Kaşgar Hanlığı
  Batı Çağatay Hanlığı
  Timur İmparatorluğu
  Babür İmparatorluğu


Tului'nin ulusundan doğan ülkeler

  Yuan Hanedanı、Kuzey Yuan
  Oyrat
  Cungar
  İlhanlılar
  Celayir Hanedanı


Günümüzde Moğollar

  Moğolistan
  İç Moğolistan Özerk Cumhuriyeti
  Buryat Cumhuriyeti
  Kalmıkya Cumhuriyeti
  Hazara (Afganistan)
  Aymak (Afganistan)
  Muscalılar (Musacalılar) - Altın Orda Hanlığı'ndan Köycü Han (Köchü Han) sülalesi - (Türkiye)
  Cırgınlar (Jirginler) - Cuci ve Tului ailesine hizmet eden Curkin (Jurkin) bölünen kabile - (Türkiye)

  Sutaylar: Sutaylar, 1312-1350 tarihleri arasında Diyarbakır merkez olmak üzere Musul dahil bölgede emirlik yapan Moğol ailesi. Sünni, Hanefi mezhebinden olup Türkçe konuşurlardı. İlhanlılar ve Celayirlilere tabi olmuştular. Sutay Noyan (1312-1332) Sutay oğlu Barımtay Bey(1332-1339) Barımtay Bey oğlu İbrahim Şah Bey (1339-1350) tarafından yönetildi. - (Musul/Irak, Türkiye)

  Bugünkü Yozgat ili bölgesi ve komşu yörelerin Osmanlı Türkleri devrindeki adı. Burası Osmanlı öncesi Kara Tatar Türkleri ve az oranda Moğol topluluğunun yaşadığı bir yer. - (Yozgat/Türkiye)

  Isparta, Konya, vs.vs.. vs... (Türkiye)

  Ve Daha Bilinmeyenler...
Soyağacı

-

== Soyağacı ==
{{soyağacı/başla|style=font-size:75%;}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | HEL |y| YSG |y| AAA | | | | | | | | | | | | | | |HEL=Hoelun|YSG=Yesügei|AAA=-}}
{{soyağacı| | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | | | TMC | | CKH | | KCH | | TMG | | BRK | | | | | | | | | | | | | | | | |TMC=Temüjin|CKH=Kasar|KCH=Kaçiun|TMG=Temüge|BRK=Berktay}}
{{soyağacı| | | | | | |!| |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | KLN |y| CNG |y| BRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |KLN=Kulan|CNG=[[Cengiz Han]]|BRT=Börte}}
{{soyağacı| | | | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | GLJ | | CUC | | CTY | | | | OTY | | | | | | TUL | | | | | | | | | | | | |GLJ=Gelejian|CUC=[[Cuci|Cüci]]|CTY=[[Çağatay Han|Çağatay]]|OTY=[[Ögeday]]|TUL=[[Tuluy]]}}
{{soyağacı| |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |:| |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| |}}
{{soyağacı| ORD | | BTU | | BRK | | |:| GYK | | KCU | | BBB | | MNK | | KBL | | HLG | | ABK |ORD=Orda|BTU=[[Batu]]|BRK=Berke|GYK=[[Güyük]]|KCU=Küçü|BBB=-|MNK=[[Möngke]]|KBL=[[Kubilay]]|HLG=[[Hülagû]]|ABK=[[Arık Böke]]}}
{{soyağacı| | | | | |:| | | | | | | |:| | | | | | | | | |:| | | | | | | |:| | | |:| | | | | |}}
{{soyağacı| | | | | KKH | | | | | | CKH | | | | | | | | KHD | | | | | | YUA | | ILH | | | | |KKH=[[Altın Orda]]|CKH=[[Çağatay Hanlığı]]|KHD=[[Kaidu]]|YUA=[[Yuan Hanedanı]]|ILH=[[İlhanlılar]]|}}
{{soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |}}
{{soyağacı/bitir}}


-Ardılları

Cuci'nin Devletinden doğan ülkeler

Mavi Orda
Ak Orda
Gök Orda
Altın Orda Hanlığı
Köycü Han (Köchü Han) sülalesi
Toka Temür sülalesi
Kırım Hanlığı
Kazan Hanlığı
Kasım Hanlığı
Astrahan Hanlığı
Kazak Hanlığı
Nogay Orda - Cuci ailesine hizmet eden Mangitler
Sufi Hanedanı - Cuci ailesine hizmet eden Kongiratlar
Şiban sülalesi
Sibir Hanlığı
Şeybani Hanlığı
Buhara Hanlığı
Hive Hanlığı
Kokand Hanlığı
Buhara Emirliği


Çağatay'ın Devletinden doğan ülkeler

Çağatay Hanlığı
Doğu Çağatay Hanlığı
Moğolistan Hanlığı - Çağatay'ın sülalesinden Tuğluk Timur'un oğulları
Kaşgar Hanlığı - Moğolistan Hanı'nın sülalesinden
Batı Çağatay Hanlığı
Timur İmparatorluğu - Çağatay ailesine hizmet eden Barlaslar
Babür İmparatorluğu


Tului'nin Devletinden doğan ülkeler

Yuan Hanedanı、Kuzey Yuan - Tului'nin ikinci oğlu Kubilay'ın oğulları
Oyrat - Tului ailesine hizmet eden Oyratlar
Cungar - Oyratların Cungar kolu
İlhanlılar - Tului'nin üçüncü oğlu Hülagû'nun oğulları
Celayir Hanedanı - Tului ailesinin hizmet eden Calayirler
Muscalılar (Musacalılar) - Altın Orda Hanlığı'ndan Köycü Han (Köchü Han) sülalesi
Cırgınlar (Jirginler) - Cuci ve Tului ailesine hizmet eden Curkin (Jurkin) bölünen kabile

Sutaylar: Sutaylar, 1312-1350 tarihleri arasında Diyarbakır merkez olmak üzere Musul dahil bölgede emirlik yapan Moğol ailesi. Sünni, Hanefi mezhebinden olup Türkçe konuşurlardı. İlhanlılar ve Celayirlilere tabi olmuştular. Sutay Noyan (1312-1332) Sutay oğlu Barımtay Bey(1332-1339) Barımtay Bey oğlu İbrahim Şah Bey (1339-1350) tarafından yönetildi.Kaynakça

^ Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ilkhanid War, 1260–1281 by Reuven Amitai-Preiss
^ a b (pdf)
^ Pax Mongolica - Prof. Daniel C. Waugh, University of Washington, Seattle
^ a b İngilizce Vikipedi'de Mongol Empire maddesi.

rus tilinde Rustan Abdrahmanov `istoriya turkov` napisano- po nekotorym avtoram- ubiystvo 500 kupcov-poslov v Otrare,s udachnim pobegom azh do stavki Chingizhana, bilo otlichnoy pravokaciyey organizovannoy lichno Chingizhanom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten